Zakłady opieki zdrowotnej

Zapraszamy do współpracy zakłady opieki zdrowotnej. Oferujemy realizację szkolenia pn. „Bezpieczna placówka ochrony zdrowia” Autorski program szkolenia obejmujący szkolenie dla personelu medycznego w stanach zagrożenia życia lub zdrowia w warunkach podmiotu leczniczego. Ofertę kierujemy do:

– podstawowej opieki zdrowotnej

– ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

– oddziałów szpitalnych

– zakładów opiekuńczo – leczniczych

Nasi doświadczeni instruktorzy w trakcie szkolenia nauczą Państwa jak zorganizować pracę zespołu resuscytacyjnego. Podczas zajęć opartych na symulowanych scenariuszach poruszamy kluczowe aspekty postępowania w stanach nagłych.